Bendraukime
 

Apie mus

Lietuvos muzikų sąjunga (LMS) yra ne pelno siekianti, visuomeninė kūrybinė asociacija, vienijanti atlikėjus, muzikinius kolektyvus, kompozitorius, muzikos kritikus, mokslininkus ir pedagogus. Įkurta 1936 metais ir atkurta 1989 metais, LMS tęsia Lietuvių muzikų draugijos aktyvios veiklos tradicijas. 1936 m. Kaune iškilūs to meto muzikai – Nikodemas Martinonis, Juozas Karosas, Konradas Kaveckas, Antanas Budriūnas, Klemensas Griauzdė, kiti, subūrė įvairių žanrų muzikus į Lietuvių muzikų draugiją, ir tai buvo reikšmingas posūkis muzikinės kultūros plėtros baruose. Patvirtintuose Draugijos įstatuose buvo nurodoma, kad jos „tikslas – lavinti savo narius muzikos srityje, kelti chorų kultūrą bei muzikos meną“. Įgyvendindama Įstatų nuostatas, Draugija pradėjo sistemingai, aktyviai rūpintis muzikinės kultūros reikalais, vadovavo Lietuvos chorų sąjūdžiui, rūpinosi respublikinių ir rajoninių dainų švenčių, chorų konkursų organizavimu, rūpinosi naująja lietuviška chorine muzika, muzikiniu švietimu, vargonininkų ir muzikos mokytojų kvalifikacija, rengė populiarius simfoninius, kamerinius koncertus, sistemingai leido mėnesinį meno ir mokslo žurnalą „Muzikos barai“. Šiandienos kūrybinė organizacija – Lietuvos muzikų sąjunga, tęsdama Lietuvių muzikų draugijos aktyvios veiklos tradicijas, taip pat  siekia aktyviai dalyvauti krašto muzikiniame gyvenime - nuosekliai įvairiomis formomis plėtoja veiklą visoje Lietuvoje ir užsienyje, remia muzikų kūrybinę iniciatyvą,  telkia juos meninei ir švietėjiškai veiklai, propaguoja jų veiklą, o meninius rezultatus fiksuoja istorijai. LMS dirba muzikos profesionalams ir plačiajai publikai: nuolat organizuoja įvairius kultūrinius ir edukacinius projektus, kurie jungia visuomenės kultūrinį švietimą ir klasikinės muzikos sklaidą. Rengia profesionalius tarptautinius meistriškumo kursus ir seminarus ("Birštono vasaros menų akademija", Tarptautinė kūrybinė-edukacinė kamerinių ansamblių stovykla „Muzikuokime drauge“ Biržuose), muzikinius spektaklius (muzikinio teatro „Tarp natų") bei precedento neturinčius koncertus-maratonu, pristatančius platų Lietuvos atlikėjų spektrą („Didysis muzikų paradas“), leidžia mėnesinį meno ir mokslo žurnalą („Muzikos barai“), sistemingai rengia reguliarius koncertus jaunimui Lietuvos vidurinėse ir muzikos mokyklose, pristato naujausius atlikėjų kūrybinius darbus, sistemingai rengia įvairių žanrų atlikėjų koncertus susitikimus su visuomene, ruošia nusipelniusių muzikų pagerbimo ir atminimo vakarus, leidžia natas, knygas, Lietuvos atlikėjų kompaktinės plokštelės, kasmet įteikia „Auksinio disko“ prizą už ryškiausią pastarųjų metų meninę veiklą.Esame įsitikinę, jog šių dienų menininkams reikia turėti žinių ir įgūdžių, kurie nėra būtinai tiesiogiai susiję su jų profesija. Stengiamės nešti šią žinią tiek atlikėjams, tiek žiūrovams, mokyti  kaip pritaikyti savo meninius įgūdžius naujuose kontekstuose bei naudoti elementus iš kitų disciplinų. Esame už skirtingų meno sričių sujungimą, kuris išlaisvina kūrybiškumą ir įneša naują perspektyvą. LMS jungia įvairias kūrybines disciplinas, technologijas ir muziką, bei skatina įvairiapusį žinių gilinimą ir inovacijas, kurios būtinos norint būti sėkmingam šiuolaikinių kūrybinių industrijų rinkoje. LMS siekia, kad atlikėjai, kurie dažnai linkę dirbti atskirai, po vieną, mokytųsi dirbti komandoje ir siektų bendro tikslo. Klasikinės muzikos profesionalai gali sėkmingai veikti šiuolaikinėje konkurencingoje kūrybinių industrijų rinkoje ir  lygiaverčiai konkuruoti su popmuzikos atlikėjais. Siekiame, jog mūsų narių pasirodymai taptų vizualūs, turėtų vienijančią konceptualią idėją. Todėl labai daug dėmesio skiriame galutiniam kultūrinio kūrybinio produkto pristatymui, tam pasitelkdami sceninio įvaizdžio specialistus. Tikime, jog tik einant šiuo keliu klasikinės muzikos pasirodymai gali tapti stipria alternatyvia kultūrine paslauga, pritraukiančia jaunų žmonių bei naujų auditorijų Lietuvoje ir pasaulyje.

 

Perkamiausios prekės
2023 MUZIKOS BARAI - leidinio prenumerata
2023 MUZIKOS BARAI - leidinio prenumerata
30.00 €
Giuseppe Verdi. TRAVIATA (seansas)
Giuseppe Verdi
Medijų opera, spektaklis
300.00 €