MUZIKOS PASLAPTYS II

Bendraukime
 

MUZIKOS PASLAPTYS II

MUZIKOS PASLAPTYS II
MUZIKOS PASLAPTYS II
Kaina: 150.00 €
Kiekis:
muzikos-paslaptys-kulturos-pasas

Renginys įtrauktas į KULTŪROS PASO programą.

Užsisakyti galima:
IŠVAŽIUOJAMOJI PAMOKA:
https://www.kulturospasas.lt/kulturines-edukacijos/2715

NUOTOLINĖ PAMOKA
https://www.kulturospasas.lt/kulturines-edukacijos/1237

Interaktyvių susitikimų ciklas MUZIKOS PASLAPTYS II – tai unikali galimybė susitikti, pabendrauti ir susipažinti su iškiliais Lietuvos muzikais, jų atliekama muzika ir instrumentais. Susitikimų metu galima ne tik muzikuoti (taigi, susipažinti su instrumentais iš arti), bet ir žiūrėti vaizdo įrašus, praturtinti susitikimus garsiausių atlikėjų garso ir vaizdo įrašais bei pačių atlikėjų – susitikimų herojų – iškiliausiais koncertais, animaciniais filmais. Itin vertinga, kad susitikimų metu, galima sužinoti apie atlikėjų vaikystę, pamatyti jų vaikystės nuotraukas bei vaizdo įrašus. Kiekvienas atlikėjas gali plačiai pristatyti ne tik savo kelią į muziką, bet ir savo instrumentą, jo sandarą, muzikavimo ypatybes ir pan. Ypatinga projekto vertė – galimybė laisvai derinti susitikimų laiką, vietą ir temas. Pedagogai drauge su moksleiviais gali pasirinkti ar akcentuoti pažintį su iškilomis asmenybėmis, ar pasinaudoti iš arti susipažinti su visais instrumentais: styginiais orkestro instrumentais (smuikas, altas, violončelė, kontrabosas), mediniais pučiamaisiais (fleita, obojus, klarnetas, fagotas), variniais pučiamaisiais (valtorna, trimitas, trombonas, tūba), mušamaisiais, liaudies instrumentais (kanklės, birbynė), fortepijonu, vargonais, klavesinu ir pan. Interaktyvių susitikimų ciklas leidžia rinktis susitikimus ir akcentuojant epochų muziką (barokas, klasicizmas, romantizmas, šiuolaikinė muzika ir pan.), ir žanrus (simfonijos, operos, kamerinė muzika ir t.t.), ir džiazą ar lengvąją pop muziką, programinę muziką vaikams ir pan. Pridėtinę vertę projektui kuria ir galimos dovanėlės susitikimo pabaigoje atsakiusiems teisingai į klausimus muzikinės viktorinos ar klausimų-atsakymų forma.

Mušamųjų instrumentų atlikėjai ieško visko, kas gali virsti garsu, o po to jau ir muzika. Smalsiausieji ir ryžtingiausi patys mėgina prisiliesti prie mušamųjų instrumentų ir pamėginti improvizuoti taip, kaip improvizuoja Arkadijus ar Pavelas bei muzikantai jų rodomuose vaizdo įrašuose. Styginių, liaudies ir klavišinių instrumentų atlikėjai demonstruoja savo instrumentų specifiką ir išskirtinius bruožus. Koncerto-susitikimo metu atliekami įvairių žanrų kūriniai, skamba ir lietuviškos dainos, ir dainos užsienio kalbomis. Kai kuriose programose (MATAU MUZIKĄ) asociatyvinis mąstymas ugdomas pasitelkiant muzikinę animaciją. Ypatinga projekto vertė – galimybė vietos bažnyčiose susipažinti su vargonais.

Pedagogai drauge su moksleiviais gali pasirinkti ar akcentuoti pažintį su iškilomis asmenybėmis ar pasinaudoti galimybe iš arti susipažinti su visais instrumentais: styginiais orkestro instrumentais (smuikas, altas, violončelė, kontrabosas), mediniais pučiamaisiais (fleita, obojus, klarnetas, fagotas), variniais pučiamaisiais (valtorna, trimitas, trombonas, tūba), mušamaisiais, liaudies instrumentais (kanklės, birbynė), fortepijonu, vargonais, klavesinu ir pan.

Pridėtinę vertę projektui kuria ir galimos dovanėlės susitikimo pabaigoje teisingai atsakiusiems į klausimus (muzikinės viktorinos ar klausimų ir atsakymų forma). Dovanėlės – tai įrašai ir leidiniai iš asmeninės atlikėjų kolekcijos bei LMS leidinių serijos. Dovanėlės - tai įrašai ir leidiniai iš asmeninės atlikėjų kolekcijos bei LMS leidinių serijos.

Pagrindinė siūlomo projekto vertė - ugdo asociatyvinį mąstymą, supažindina su muzika ir jos atlikimu. Muzika turi įtakos auklėjimui, estetinių požiūrių, jausmų formavimui, skonio ugdymui, požiūrio į gyvenimą formavimui. Todėl būtina skatinti vaikus nuo mažų dienų ne tik muzikuoti, bet ir klausytis muzikos. Yra nuomonių, kad muzika 3 kartus stipriau veikia jausmus nei literatūros kūriniai ir 5 kartus - nei vizualieji menai. Muzika turi stiprų auklėjamąjį poveikį, lavina gebėjimą susikaupti, sukoncentruoti dėmesį. Instrumentinė muzika susijusi su turiniu, emocijų kaita – tad ypač lavina vaizduotę, moko vaikus pabūti ramiai, patylėti ir įsiklausyti.

Siūlomas projektas susijęs su asociatyvaus mąstymo ir muzikos klausymo bei pažinimo įgūdžių lavinimu. Labai svarbu išugdyti gebėjimus įsiklausyti ir pajusti muzikos keliamas emocijas bei plėtoti muzikos kalbos patirtis, supažindinti moksleivius kuo patrauklesnėmis formomis su dabarties ir praeities muzikinės kultūros palikimu, rūpintis, kad vaikai patirtų estetinę muzikos vertę ir aktyviai įsitrauktų įvairiomis veiklomis į klasės, mokyklos, šeimos muzikinį bei kultūrinį gyvenimą.

Siūlomą edukacinį projektą sudaro susitikimų ciklas su Lietuvos muzikų sąjungos nariais, įvairių muzikos sričių specialistais, galinčiais supažindinti su instrumentais, atlikimo jais specifika, dainininkai – su žmogaus balso specifika ir pan. Tarp LMS narių yra atlikėjų visais instrumentais, chorų vadovai ir simfoninio orkestro dirigentai, muzikologai, kultūrologai ir kompozitoriai. Taigi, projektas turi ne tik muzikos pažinimo vertę, bet ir sudaro galimybę pažinti Lietuvos muzikus bei susipažinti su jų pasiekimais ir veikla. Išskirtinę galimybę susipažinti su įspūdingiausiu muzikos instrumentu vargonais gali suteikti LMS nariai vargonininkai, vargonuojantys Vilniaus Šv. Kazimiero ir Šv. Ignoto bažnyčiose.    

Projekto „Muzikos paslaptys II“ esmė –
1) LMS narių pokalbiai apie muziką, savo instrumentus, profesijos pasirinkimą (motyvacija, kelias profesinių aukštumų link), profesinius tikslus bei jų įgyvendinimą;
2) Muzikavimas – atliekami keli muzikiniai kūriniai su komentarais, moksleiviams leidžiama improvizuoti (mušamųjų instrumentų programa);
3) klausomi muzikos įrašai (vaizdo ir garso) bei žiūrimi muzikiniai ir muzikiniai animaciniai filmai (teorijos pamoka)
4) Diskusija ir klausimų-atsakymų viktorina

Tikime, kad ne tik patraukliai pristatysime įvairius muzikos žanrus, bet ir ugdysime moksleivių fantaziją, asociatyvinį mąstymą, kūrybingumą. O juk be šių gebėjimų šiandien neapsieina nei viena profesija.

Pastaba: pamokų-susitikimų turinys kiekvieną kartą pritaikomas pagal moksleivių amžių.

Su muzikais galima susipažinti:
https://www.muzikusajunga.lt/nariai/lms-nariai

LIETUVOS MUZIKŲ SĄJUNGA savo veikloje išskirtinį dėmesį skiria įvairių lygių edukacijai. Tarp 300 LMS narių daugiau nei 70% narių - įvairių lygių (profesoriai, docentai, asistentai, lektoriai, mokytojai ekspertai, mokytojai metodininkai ir pan.) pedagogai Lietuvos muzikos ir menų mokyklose. 2012 – 2014 LMS nariai aktyviai dalyvavo Lietuvos meno kūrėjų asociacijos inicijuotame ir puikiai įgyvendintame projekte AKIM (aukštosios kultūros impulsai mokykloms). LMS ne tik rengia koncertus moksleiviams, bet ir kūrybines edukacines stovyklas Biržuose (nuo 2011 metų moksleivių ir kamerinių ansamblių Tarptautinė stovykla "Muzikuokime drauge") ir Birštono vasaros menų akademiją (nuo 2012 m., taip pat tarptautinė stovykla). Būtent Birštono vasaros menų akademijoje 2014 m. sukurtos 6 muzikos klausymo įgūdžius ir asociatyvinį mąstymą ugdančios programos, o 2015 m. - naujas Medijų operos žanras ir pastatyta G. Verdi opera TRAVIATA (50 minučių operos santrauka lietuvių kalba). Medijų opera TRAVIATA sėkmingai rodyta MENŲ DŪZGĖSE 2016 m. (15 seansų)ir pedagogų apklausoje įvertinta tarp pirmaujančių meno projektų. Eksperimento tvarka projektas rodytas 6-8, 9-11 ir 15-17 metų vaikams (po kelis seansus skirtingoms amžiaus grupėms) ir sulaukė vienodai didelio vaikų ir jaunimo susidomėjimo. Sėkmę lėmė įžangos žodis apie veikalą, lietuvių kalba ir reginio dramaturgija betarpiškai susijusi su muzikos būsenų kaita. LMS veikloje ženklią vietą užima muzikos meno ir mokslo žurnalo „Muzikos barai“ ir kompaktinių plokštelių leidyba. 2002 – 2005 metais įgyvendintas 28 CD leidybinis projektas prie E. Balčyčio „Muzikos“ vadovėlių 5 – 11 klasėms.

Nuo pirmų programos KULTŪROS PASAS akimirkų Lietuvos muzikų sąjunga aktyviai dalyvauja kuriant programas ir vedant pamokas įvairaus amžiaus moksleiviams visoje Lietuvoje ir LMS būstinėje. Iki šiol gavome tik puikius atsiliepimus apie vykusias pamokas.

 

 

 

 

 

 Perkamiausios prekės
M. K. Čiurlionis. Simfoninės poemos Jūra, Miške ir kantata  De Profundis
LMS
Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, Kauno valstybinis choras; diriguoja Juozas Domarkas
20.00 €
2024 MUZIKOS BARAI - leidinio prenumerata
Audronė Žigaitytė
2024 MUZIKOS BARAI - leidinio prenumerata
30.00 €