Kauno valstybinis choras, „Lietuva brangi”

Bendraukime
 

Kauno valstybinis choras, „Lietuva brangi”

Žemiau pateikiame CD garso įrašų sąrašą.
Nusipirkę šios kompaktinės plokštelės garso įrašus mūsų elektroninėje parduotuvėje, galėsite juos perklausyti tiesiog šioje svetainėje (tinklalapyje).
Šiuo metu galite perklausyti tik pirmąjį garso įrašą, kuris reprezentuoja visą kompaktinę plokštelę.
Norėdami įsigyti šiuos CD garso įrašus, įsidėkite prekę į pirkinių krepšelį ir įvykdykite užsakymą.
Kai užsakymo statusas (po sėkmingo apmokėjimo) bus pakeistas į įvykdytas, Jūs galėsite parsisiųsti visus CD garso įrašus mp3 formatu.
Įsigiję CD garso įrašus, galėsite bet kada juos perklausyti mūsų parduotuvėje prisijungę su savo vartotojo duomenimis arba parsisiuntę į savo laikmeną.

Nr.
Pavadinimas
Trukmė
1
1.Kudirka Tautiška giesmė / National Anthem

V.Kudirka    Tautiška giesmė (Lietuvos valstybinis himnas)/ National Anthem
Kauno valstybinis choras/ Kaunas State Choir, Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras/ Lithuanian National Symphony Orchestra, 
Dirigentas/ Conductor — Juozas Domarkas

00:01:39
2
2.Gruodis Tėve mūsų/ The Lord’s Prayer

J. Gruodis     Tėve mūsų/ The Lord’s Prayer

00:02:32
3
3. Naujalis In monte Oliveti

J.Naujalis     Motetai/ Motets:
1. 
In monte Oliveti

00:03:05
4
4. Naujalis Seniores Populi

2. Seniores Populi

00:02:41
5
5. Čiurlionis Kyrie

M. K. Čiurlionis       Kyrie

 

00:04:01
6
6. Čiurlionis Sanctus

Sanctus

 

00:03:23
7
7. Čiurlionis De Profundis

De Profundis
Juozas Grigas (vargonai/ organ)

00:08:46
8
8. Naujalis Jaunimo giesmė/ Youth Hymn

 

J.Naujalis (žodžiai/ lyrics by Maironis) Jaunimo giesmė/ Youth Hymn

00:02:43
9
9. Naujalis Už Raseinių ant Dubysos/ Near Raseiniai on the Dubysa

Už Raseinių ant Dubysos/ Near Raseiniai on the Dubysa

00:02:56
10
10. Naujalis Lietuva brangi/ Lithuania My Dear

Lietuva brangi/ Lithuania My Dear

00:05:35
11
11. Šimkus Bijūnėlis žalias/ Green Peony

S. Šimkus harm. liet. liaud. dainos/ arranged folk songs
Bijūnėlis žalias/ Green Peony

00:01:52
12
12. Šimkus Kada noriu - verkiu/ When I Want to Cry

Kada noriu - verkiu/ When I Want to Cry

00:02:18
13
13. Šimkus Ūžia girelė/ The Forest Murmurs

Ūžia girelė/ The Forest Murmurs

 

00:03:10
14
14. Šimkus Šermukšnėlė/ Little Rowan

Šermukšnėlė/ Little Rowan
solistė/ soloist  — Aniliora Gedutienė,
dirigentas/conductor —Algimantas Mišeikis

00:02:26
15
15. Šimkus Eisim, broleliai, namo/ Let us Go Home, Brothers

Eisim, broleliai, namo/ Let us Go Home, Brothers
Dirigentas/ Conductor — Petras Bingelis

00:02:26
16
16. Händel Nr. 12 For unto us a child is born / Nes kūdikis mums gimė

G. F. Händel  chorai iš oratorijos “Mesijas”/ choruses from the oratorio Messiah:
Nr. 12 For unto us a child is born (“Nes kūdikis mums gimė”)

00:04:07
17
17. Händel Nr. 51 Worthy is the lamb that was slain / Šventuoju tapo Avinėlis… Amen

Nr. 51 Worthy is the lamb that was slain (“Šventuoju tapo Avinėlis, kuris buvo nužudytas”)
Nr. 52 Amen

00:07:10
18
18. Händel Nr. 42 Hallelujah / Aleliuja

Nr. 42 Hallelujah (“Aleliuja”)
Kauno valstybinis choras/ Kaunas State Choir
Lietuvos kamerinis orkestras/ Lithuanian Chamber Orchestra
(meno vadovas/ artistic director — Saulius Sondeckis)
Dirigentas/ Conductor — Lord Yehudi Menuhin
(įrašai iš transliacijos/ live recording)

 

00:03:38
19
19. Šimkus Lietuviais esame mes gimę/ Lithuanians we Are

S.Šimkus Lietuviais esame mes gimę/ Lithuanians we Are
(žodžiai/ lyrics by J.Zauerveinas)

Kauno valstybinis choras/ Kaunas State Choir, Rimvydas Jagminas (fortepijonas/ piano), Dirigentas/ Conductor — Petras Bingelis

00:01:59


Kauno valstybinis choras; diriguoja Petras Bingelis, Algimantas Mišeikis, Juozas Domarkas, Lordas Yehudi Menuhinas;

LIETUVA BRANGI

Kauno valstybinis choras

Diriguoja: Petras Bingelis, Juozas Domarkas, Lordas Yehudi Menuhin

 

Išsirink savo ežerą, mišką, savąją upę, savo slėnį, pilną žalių kadagių, savo smėlio kalvelę - čia gyveno tavo proseniai... šventas jiems buvo šitas kraštas, ąžuolai ir šermukšniai, girios ir vakarinė žvaigždė, mėnuo viršum rasojančių miežių...

Sigitas Geda


Lietuvių kompozitorių tautiška ir sakralinė muzika

Händelio oratorijos Mesijas fragmentai


1. V. Kudirka Tautiška giesmė (Lietuvos valstybinis himnas)

Kauno valstybinis choras, Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, Dirigentas — Juozas Domarkas

2. J. Gruodis Tėve mūsų

J. Naujalis Motetai:

3. In monte Oliveti

4. Seniores Populi

M. K. Čiurlionis:           

5. Kyrie

6. Sanctus

7. De Profundis

Juozas Grigas (vargonai)

J. Naujalis (žodžiai Maironio): 

8. Jaunimo giesmė

9. Už Raseinių ant Dubysos

10. Lietuva brangi

S. Šimkus harm. liet. liaud. dainos:

11. Bijūnėlis žalias

12. Kada noriu - verkiu

13. Ūžia girelė

14. Šermukšnėlė (solistė — Aniliora Gedutienė, dirigentas — Algimantas Mišeikis)

15. Eisim, broleliai, namo

Dirigentas — Petras Bingelis

G. F. Händel chorai iš oratorijos Mesijas:

16. Nr. 12 Nes kūdikis mums gimė (For unto us a child is born)

17. Nr. 51 Šventuoju tapo Avinėlis, kuris buvo nužudytas (Worthy is the lamb that was slain)

18. Nr. 52 Amen

19. Nr. 42 Aleliuja (Hallelujah)

Kauno valstybinis choras, Lietuvos kamerinis orkestras (meno vadovas — Saulius Sondeckis), dirigentas — Lordas Yehudi Menuhin

Įrašai iš transliacijos

20. S. Šimkus Lietuviais esame mes gimę (žodžiai J. Zauerveino)

Kauno valstybinis choras, Rimvydas Jagminas (fortepijonas), dirigentas — Petras BingelisLietuva brangi - meile gimtinei alsuoja įvairių amžių žodžiai ir giesmės - nuo liaudies iki Maironio ir Naujalio, nuo Maironio - iki nūdienos giesmininkų. Tai įsisiūbuoja, įsilinguoja mintys ir jausmai, Tėvynės meilę branginti žadindami, tai kuriam laikui ir vėl kiek aprimsta.

Ši kompaktinė plokštelė - ne tik šiandien plačiai pasaulyje Lietuvos vardą garsinančio kolektyvo pirmasis veiklos įamžinimas lietuviškame CD. Tai - kiekvienam lietuviui brangiausių, iškalbingiausių fragmentų rinktinė, fiksuojanti ir tautos šimto metų istoriją. Lietuvių tautos atgimimo metais Kauno valstybiniam chorui buvo lemta tapti vėliavnešiu: dainos ir giesmės iš profesionalų lūpų pasklido po visą Lietuvą, susiburti giesmėje ragindamos tautą.

Kompaktinę plokštelę simboliškai pradeda Lietuvos valstybinis himnas - Vinco Kudirkos “Tautiška giesmė”. Gyvenimą pašventęs nacionalinio išsivadavimo judėjimui, jaunasis kūrėjas sukūrė giesmę, iš lūpų į lūpas kartoms perduodamą, valdžios nuolat draudžiamą ir vis vien gyvuojančią, net ir po šimto metų sujungusią minias lietuvių giesmėje dėl nepriklausomos savojo krašto ateities. Panašiai Lietuvoje giedotos ir Juozo Naujalio dainos Maironio žodžiais - pakanka vien paminėti lietuviams sakraline tapusią “Lietuva brangi”, Stasio Šimkaus ir Jurgio Zauerveino “Lietuviais esame mes gimę”. Beje, ši giesmė dar ir šiandien Mažojoje Lietuvoje giedama drauge su Lietuvos valstybiniu himnu.

Šiandien jau net sunku patikėti, kad beveik pusšimtį metų Lietuvoje buvo nepageidaujama bažnytinė muzika. Kauno valstybinis choras pirmasis iš užmaršties prikėlė XX a. pradžios lietuvių kompozitorių - M.K.Čiurlionio, J.Naujalio, J.Gruodžio ir kt. - sakralinę muziką.

Prasmingai į lietuvių tautinį atgimimą įsiliejo ir bendri koncertai su lordu Yehudi Menuhinu bei Lietuvos kameriniu orkestru, po pasaulį skelbdami ne tik koncertinį, bet ir teatralizuotą Händelio “Mesiją”.Kauno valstybinis choras

Tai aukščiausio lygio choras. Pastaruoju metu patyriau labai didelį malonumą dirbdamas su Kauno choru Argentinoje, Vokietijoje, manau, patirsiu ir dabar Lietuvoje. Jūsų maža šalis turi pasaulinio lygio menines pajėgas ir tiesiog stebina, kad ji gali daryti įtaką pasaulio muzikos kultūrai… Esu įsitikinęs, jog ateityje Lietuva darys pasaulinę įtaką, neproporcingą savo dydžiui.

Lordas Yehudi Menuhinas (1994 m.)


Kauno valstybinis choras imponavo nuostabių galimybių dovana: tai pasiekta išlaikant ansamblį, dainavimo lankstumą, puikią skambėjimo kokybę, interpretavimą. Tai ir optimalus paruošiamasis darbas, kuris didele savo dalimi priskirtinas gabiam vadovui Petrui Bingeliui.

Alberto Emilio Gimenez, La Nacion,

Buenos Airės, 1994 11 12


Choro gyvybingumas pasireiškė veržlumu ir formų pusiausvyra, su virpančiais muzikos instrumentais, išryškėjusiais uvertiūroje ir choro maldose, dramatiškai atskleidžiančiose Izraelio tautos vargus. Kauno valstybinis choras pademonstravo esąs vientisas, darbingas organizmas, vienodai ryškus įvairiuose diapazonų, temų frazavimo, tembrų skaidrumo požiūriu.

Hector Corda, La Nacion,

Buenos Airės, 1994 11 14


Kauno choras stebėtinai paslankus kolektyvas. Repeticijose man atrodė, jog jie truputį forsuoja garsą. Užteko vieno pastebėjimo, jog prancūzų muzika - tarsi tekantis vanduo, tarsi arfos skambesys, subtilus ir jokiu būdu nekategoriškas, ir dainininkai tą pastabą tuoj pat “pasigavo”. Šiandien jie dainavo taip, kaip kad tekėtų šaltinio versmė. Už tai jiems ir jų vadovui p. Petrui Bingeliui esu nepaprastai dėkingas.

Yan Pascal Tortelier (1998 m.)


Garsiajame L.van Beethoveno IX simfonijos finale dirigentas Justusas Frantzas dar kartą sutelkė atlikėjų jėgas ir paskatino visus dalyvius, tarp jų puikius solistus ir Kauno valstybinį chorą, kuris jau buvo tinkamai pasirodęs anksčiau, pasiekti puikų rezultatą, sukėlusį susižavėjimo protrūkį.

Guido Krawinkel, Bonner Generallanzeige,

1999 01 04


Kas dieną mes dirbome po dvylika valandų. Su Kauno choristais scenoje susitikau pirmą kartą. Jie mane pradžiugino profesionalumu. Religinio turinio giesmes ir maldas lotynų kalba jie atlieka taip, tarytum giedotų jas nuo gimimo.

Mstislavas Rostropovičius (1998 m.)


Yra vienas Lietuvos choras - Kauno valstybinis, kuris beveik kasmet dainuoja J.Naujalį. Taip ir šiemet Kauno katedroje patriarcho kūryba atgimė vėl. Du maestro - Petras Bingelis ir Algimantas Mišeikis - dirigavo pačius įstabiausius J.Naujalio kūrinius. Interpretavo juos taip nuoširdžiai ir muzikaliai, kaip turbūt niekas ligi šiol. Bažnyčioje dvelkė “Vasaros naktų” ramybė, “Pavasario balsų” šiluma, “Jaunimo giesmės” energija, “Už Raseinių ant Dubysos” paprastumas, motetų santūrumas. Ir, žinoma, “Lietuva brangi” grožybės. Ši choro dainuojama miniatiūra šimtus kartų skambėjo ne tik mums. Ji drauge su choru yra apkeliavusi beveik visą Žemės rutulį…

Alina Ramanauskienė,

Kauno diena, 1999 04 13Pirmoji Kauno choro repeticija įvyko 1969 metais. Nuo pat susikūrimo dienos chorui vadovauja Petras Bingelis - vienas ryškiausių nūdienos Lietuvos muzikų. Geras darbo organizavimas ir metodika leido išugdyti aukšto lygio kolektyvą, gebantį atlikti pačius sudėtingiausius chorinius veikalus. Kolektyvo repertuaras neįtikėtinai platus, nemažą jo dalį - daugiau kaip 100 - sudaro monumentalūs kūriniai: J.S.Bacho Mišios h-moll, “Kalėdų oratorija” ir “Pasijos pagal Matą”, L.van Beethoveno “Iškilmingos mišios”, oratorija “Kristus Alyvų kalne” ir IX simfonija, F.Mendelssohno oratorijos “Elijas” ir “Paulius”, H.Berliozo “Fausto pasmerkimas”, “Requiem” ir “Te Deum”, G.Mahlerio simfonijos Nr. 2, 3, 8 ir “Daina apie Žemę”, O.Messiaeno “Transfiguration de Notre Seigneur Jesus Christ”, M.Theodorakio Simfonija Nr. 7 ("Pavasaris"), C.Orffo trilogija “Afroditės triumfas”, J.Juzeliūno oratorija “Cantus magnificat”, “Žmogaus lyra” ir “Patarlių simfonija”, B.Kutavičiaus oratorija “Pasaulio medis”, V.Bartulio” “Requiem” ir daugelis kitų. Tarp stambios formos kūrinių - penkios operos: W.A.Mozarto “Don Žuanas”, C.Saint-Saënso “Samsonas ir Dalila”, G.Verdi “Likimo galia”, G.Rossini “Tankredas”, G.Gershwino “Porgis ir Besė”.

Lietuvoje ir toli už jos ribų koncertuota daugiau nei 2000 kartų!

Daugiausia - 75 tūkst. klausytojų choro klausėsi Berlyno stadione diriguojant Justusui Frantzui.

Daugiausia programų dainuojant su orkestru yra dirigavęs Juozas Domarkas.

Daugiausia kartų pasaulyje dainuotas kūrinys - G.F.Händelio oratorija “Mesijas”.

Kauno choras dalyvavo tarptautiniuose muzikos festivaliuose: “Bordo pavasaris”, “Viduržemio jūros”, Reimso, Strasbūro (Prancūzija), “Senieji ir naujieji keliai į Indiją” (Ispanija), Šlėzvigo-Holšteino, Vidurio Europos šalių (Vokietija), Turku (Suomija), Bergeno (Norvegija), Maspalomaso (Kanarų salos).

Kauno chorui teko bendradarbiauti su daugybe garsių pasaulio orkestrų: Paryžiaus, Bordo, Lenkijos, Maskvos, Sankt Peterburgo, Argentinos teatro “Collon” ir kt. Mišraus choro koncertai su didžiuliu pasisekimu buvo sutikti Playel salėje, Paryžiaus Dievo Motinos katedroje (Prancūzija), E.Griego salėje (Norvegija), Nacionalinėje Santa Cecilios akademijoje (Italija), “Collon” teatre (Argentina), I.Stravinskio salėje (Šveicarija), Kairo operos teatre (Egiptas) ir kt. Chorui yra dirigavę: lordas Yehudi Menuhinas, Justusas Frantzas, Ivo Raičevas, daug kartų Saulius Sondeckis, Dmitrijus Kitajenka, Vladimiras Fedosejevas, Jurijus Bašmetas, Cyrilas Diederichas, Leonas Botsteinas, Yan Pascal Tortelier, Mstislavas Rostropovičius, Murry Sidlinas, Jonas Aleksa, Gintaras Rinkevičius.

Pastaruoju metu pradėta kūrybingai bendradarbiauti su žymiuoju violončelininku M.Rostropovičiumi. S.Gubaidulinos “Saulės dainų” pasaulinė premjera ir L.van Beethoveno 9-osios simfonijos atlikimas Eviano festivalyje (Prancūzija) žada chorui naujas, gražias perspektyvas.

Naujausia bičiulystė su kompozitoriumi K.Pendereckiu (oratorijos “Credo” premjera Varšuvoje) - žada naujų kūrybinių atradimų ir chorui, ir jo gerbėjams.

Užsienyje išleista nemažai CD dalyvaujant ir Kauno valstybiniam chorui. Tarp jų - diriguojant lordui Yehudi Menuhinui J.Haydno "Pasaulio sutvėrimas", L.van Beethoveno IX simfonija, G.F.Händelio "Mesijas", F.Schuberto Mišios As-dur ir C-dur; diriguojant Vladimirui Kitajenko - V.Artiomovo "Requem" ir M.Theodorakio simfonija Nr. 7 ("Pavasaris").

Be abejonės, Kauno valstybinio choro darbų sėkmę garantuoja ir vadovo P.Bingelio kasdieninių talkininkų - antrojo dirigento Algimanto Mišeikio, chormeisterių Aidos Butavičienės, Reginos Jucevičiūtės, Raimondos Navickienės bei vokalo pedagogo Jono Antanavičiaus nuoširdus darbas.

Petras Bingelis - Lietuvos muzikos akademijos auklėtinis. 1975-1976 m. stažavo Leipcigo aukštojoje muzikos mokykloje pas Rolfą Reuterį ir Kurtą Masurą.

Kauno valstybinis choras nėra vienintelė P.Bingelio veiklos sritis; jis diriguoja Nacionaliniam simfoniniam, Lietuvos kameriniam ir Lietuvos valstybiniam orkestrams, yra dainų švenčių vyr. dirigentas, Lietuvos muzikos akademijos profesorius.

P. Bingelio artistinė veikla 1994 metais sulaukė aukščiausio šalies įvertinimo - jam buvo paskirta Lietuvos nacionalinė premija, apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu.

Perkamiausios prekės
2023 MUZIKOS BARAI - leidinio prenumerata
2023 MUZIKOS BARAI - leidinio prenumerata
30.00 €
Giuseppe Verdi. TRAVIATA (seansas)
Giuseppe Verdi
Medijų opera, spektaklis
300.00 €