"Auksinis diskas 2001"

Lietuvos muzikų sąjunga 2001 m. įsteigė “Auksinio disko” prizą (skulptūrinę kompoziciją ir specialų CD), skirtą geriausiems metų atlikėjams: kolektyvui, instrumentininkui, dainininkui, džiazo muzikos interpretuotojui. Autoritetinga komisija pirmaisiais “Auksinio disko 2001” laureatais paskelbė:

Kamerinį chorą “Brevis”,

fortepijonų Rūtos ir Zbignevo Ibelhauptų duetą,

dainininką Virgilijų Noreiką,

džiazo muzikos sekstetą, vadovaujamą Dainiaus Pulausko.


Kamerinis choras / Chamber chor “Brevis”, Vadovas Gintautas Venislovas

1. Benjamin Britten Jubilate Deo 3’01

2. Vytautas Miškinis Pater noster 4’23

3. Giedrius Svilainis Laudate dominum 4’23

4. Gintaras Venislovas Kalėdienė 4’53

Dalyvauja: Vytautas Lukočius (piano, 1), Vytautas Labutis (saxophone), Darius Bažanovas (tuba), Gintautas Venislovas (accordion) ir ansamblis “Vilniaus mušamieji” (4)


Rūta ir Zbignevas Ibelhauptai (Piano Duo)

5. Maurice Ravel Valsas 13’

6. Olivier Messiaen Visions de l’amen for two pianos. Amen de la consommation (7) 6’52


Virgilijus Noreika (tenore) ir Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro orkestras. Diriguoja Liutauras Balčiūnas

7. Giuseppe Verdi Otello mirties scena iš operos “Otello” 5’42

8. Giacomo Puccini Cavaradossi arija iš operos “Tosca” 2’51

9. Amilcare Ponchielli Corrado ariozo iš operos “Lietuviai” 3’07

10. Balys Dvarionas Skudučio baladė iš operos “Dalia” 5’26

Orkestro solo Rimas Ramanauskas (clarinet, 8)


Džiazo muzikos sekstetas, vadovaujamas Dainiaus Pulausko:

Dainius Pulauskas (piano, synthesizers), Valerijus Ramoška (trumpet, flugelhorn), Vytautas Labutis (sax alto, soprano, bass clarinet), Vladislav Borkovski (bass), Linas Būda (drums), Arkady Gotesman (percussion)

11. Dainius Pulauskas Mėnulis (Moon) 10’08

12. Dainius Pulauskas Samba 4’11

13. Dainius Pulauskas Miražas (Mirage) 4’57Kamerinis choras Brevis, vienas geriausių Lietuvos chorų, per daugiau nei dešimtį gyvavimo metų pelnė garbingų apdovanojimų daugelyje tarptautinių konkursų, dalyvavo įvairiuose prestižiniuose festivaliuose, surengė originalių projektų Lietuvoje.

1990-ųjų rudenį R.Muleikos suburtų jaunuolių ansamblis susirinko į pirmąją repeticiją Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje, kuri iki šiol tebėra choro “namai”. Kurį laiką save choreliu vadinusiam kolektyvui prigijo pavadinimas “Brevis” (lot. trumpas, mažas). Nuo 1993 m., pradėjus vadovauti Gintautui Venislovui, “Brevis” kasmet po truputį augo, pamažu brendo muzikinės kolektyvo ambicijos. Dabar chore - apie 30 dainininkų, daugiausia buvę arba dabartiniai Lietuvos muzikos akademijos studentai.

Pirmasis žingsnis kelyje į tarptautinį pripažinimą buvo gerokai svaresnis, nei galėjo svajoti patys dainininkai. 1996-ųjų pavasarį “Brevis” tapo absoliučiu tarptautinio konkurso Slovėnijoje nugalėtoju ir iškovojo Didįjį prizą. Choro vadovui G.Venislovui buvo įteiktas geriausio konkurso dirigento prizas. Po to per kelerius metus choras laimėjo pirmąsias vietas tarptautiniuose konkursuose Belgijoje (1996 m.), Ispanijoje (1997 m.), Vokietijoje (1998 m.), Italijoje (2000 m.). “Brevis”, kaip absoliutus pastarojo konkurso nugalėtojas, šių metų vasarą konkurse Debrecene (Vengrija) varžėsi dėl Europos chorinio dainavimo Didžiojo prizo - mėgėjų chorams Europoje skiriamo aukščiausio apdovanojimo. Taip pat 2001 m. vasarą kolektyvas vyko į prestižinį chorų festivalį Prancūzijoje, kurio organizatoriai kasmet kviečia tik svarbiausių Europos tarptautinių chorų konkursų nugalėtojus.

Per kelerius aktyvios koncertinės veiklos metus “Brevis” pasižymėjo ir Lietuvoje: 1998-ųjų vasarą jis, aplenkęs kelias dešimtis konkurentų, tapo absoliučiu Antrosios pasaulio lietuvių dainų šventės chorų konkurso nugalėtoju. Kolektyvas pelnė ir kelis specialius apdovanojimus, o jo vadovas G.Venislovas - geriausio konkurso dirigento titulą.

Gintautas Venislovas (g. 1973), choro “Brevis” meno vadovas ir dirigentas, muzikinę karjerą pradėjo nuo septynerių metų berniukų ir jaunuolių chore “Ąžuoliukas”. 1997 m. Lietuvos muzikos akademijoje įgijo chorinio dirigavimo magistro laipsnį, o 2001 m. baigė studijas meno aspirantūroje. Nuo 1991 m. - choro disciplinų mokytojas Vilniaus “Ąžuoliuko” muzikos mokykloje. 1997-2000 m. dirbo Vilniaus savivaldybės choro “Jauna muzika” chormeisteriu bei antruoju dirigentu. 1996 m. Slovėnijoje bei 1998 m. Pasaulio lietuvių dainų šventės chorų konkurse jis apdovanotas specialiu geriausio dirigento prizu. 2001 m. vasarą G.Venislovas, kaip tarptautinės vertinimo komisijos narys, dirbo viename prestižiškiausių Europoje Areco (Italija) chorų konkurse. 1998 m. JAV leidykla “Laurendale Associates” išleido lietuvių kompozitorių chorinės muzikos seriją “Gintautas Venislovas Choral Series”. Yra parašęs dainų vaikų chorams, kūrinių mišriam chorui bei populiariosios muzikos aranžuočių orkestrui.

 

Widely considered to be one of the best choirs in Lithuania, the Brevis Chamber Choir has gained an international recognition and has won a number of outstanding awards in choral competitions in Lithuania and abroad over more than ten years of activity. Apart from that, the choir took part in prestigious festivals and has originated several unconventional musical events in Lithuania. A partial reflection of the choir’s musical life is this CD, which has been called Mozaika (Mosaic). This is a selection of most impressive pieces performed from 1994 to 2000. A bigger part of the CD consists of live recordings from choral competitions and festivals, while a remaining part of music is a studio recording. This is why the Mosaic is a radiant collection with different choir sound, colours and interpretations.

It was in autumn 1990 when a dozen of teenagers - an ensemble set up by Rolandas Muleika - came to the first rehearsal in Vilnius’ St. Casimir’s church. From 1991 to 1992 two students of choral conducting, Gintautas Skliutas and Dainius Balsys directed the group of young singers. It is no coincidence that a name Brevis (a Latin for short, small) has stuck to this small choir at that time. However, when Gintautas Venislovas, took over as an artistic director in 1993, the choir began to grow, alongside its musical ambitions. Currently Brevis consists of about 30 singers, most of them are students or graduates of the Lithuanian Academy of Music.

The first step towards international recognition appeared to be much firmer than the choir itself could have expected. In spring 1996, Brevis was named absolute winner at the Third International Choir Competition in Maribor, Slovenia, having won the Grand Prix and the Public Prize, while Gintautas Venislovas received a prize as the best conductor. Over next several years, the choir won first prizes at international choral competitions in Belgium (1996), Spain (1997), Germany (1998), and Italy (2000). In 1998, Brevis became overall winner of the Second Lithuanian Choir Competition among more than 40 participants.

Apart from that, Brevis Chamber Choir was invited to sing in various musical events in Lithuania, e.g. Jauna Muzika Festival of contemporary Lithuanian music, Atžalynas Festival of the young performers of music at the National Philharmonic, The Great Parade of Musicians (2000) and the Festival of Russian Sacred Music.

Gintautas Venislovas (b. 1973) has been the Artistic Director of the Brevis Chamber Choir since 1993. He began his musical career in the Ąžuoliukas Boys’ Choir at the age of seven. He graduated from the Lithuanian Academy of Music (Masters’ degree and postgraduate studies 1991-2001). As an artistic director of the Brevis Chamber Choir, he received two prizes as the best conductor at choral competitions in Slovenia (1996) and Lithuania (1998). He has been teaching choral singing and conducting at the Ąžuoliukas Music School since 1991. From 1997-1999 he worked with the Vilnius Municipal Chamber Choir as an associate conductor. Worked as a member of the international jury at the Guido d’Arezzo choir competition in 2001. Since 1998, the Laurendale Associates (USA) has published a series of the most popular Lithuanian choral works, edited by G.Venislovas. As a composer, he wrote a number of songs for children and mixed choirs, arranged more than 20 pieces of popular music for choirs and orchestras.Rūtos ir Zbignevo Ibelhauptų fortepijoninis duetas susikūrė 1989 m. Abu atlikėjai baigė Lietuvos muzikos akademiją ir ten pat - asistentūrą-stažuotę.

1982 m. tarprespublikiniame M.K.Čiurlionio pianistų konkurse Zbignevas pelnė pirmąją, o Rūta - antrąją premiją. 1991 m. Rūta ir Zbignevas Ibelhauptai tapo tarptautinio Valentino Bucchi fortepijoninių duetų konkurso Romoje laureatais.

Duetas nuolat dalyvauja Lietuvos nacionalinės filharmonijos, Kompozitorių sąjungos, Muzikos akademijos, Lietuvos muzikų sąjungos renginiuose, grojo tarptautiniuose festivaliuose Rusijoje, Ukrainoje, koncertavo su Lietuvos kameriniu orkestru, Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru, Lenkijos radijo ir kt. orkestrais. Lietuvos kamerinis orkestras, diriguojamas Sauliaus Sondeckio, su R. ir Z.Ibelhauptais įrašė kompaktinį diską “J.S.Bacho koncertai dviem fortepijonams ir orkestrui”.

Dueto rečitalių buvo surengta Šveicarijoje, Italijoje, Vokietijoje, Lenkijoje, Rusijoje, nemažai kūrinių įrašyta radijo ir televizijos fondams.

Fortepijoninio dueto repertuare - kūriniai dviem fortepijonams ir fortepijonui keturioms rankoms nuo Baroko epochos iki mūsų dienų, jo koncertuose skamba retai atliekami praeities autorių ir šiuolaikinės muzikos kūriniai. Jau susikaupė nemažas pluoštas lietuvių kompozitorių kūrinių (G.Sodeikos, V.Bartulio, O.Narbutaitės, B.Kutavičiaus, O.Balakausko ir kt.), sukurtų specialiai šiam duetui.

 Nesitenkindami koncertine veikla, Rūta ir Zbignevas Ibelhauptai dirba Lietuvos muzikos akademijoje - pianistams dėsto specialybės ir fortepijoninio ansamblio disciplinas. 1999 m. abiem dueto nariams suteikti moksliniai docento vardai.

1997 m. R. ir Z.Ibelhauptų duetui paskirta Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija.

 

The Rūta and Zbignevas Ibelhauptas Piano Duo was formed in 1989. Both performers graduated from the Lithuanian Academy of Music.

The Ibelhauptas have received awards at several competitions, including first and second prizes at the M.K. Čiurlionis Competition in 1982, and first prize at the International Piano Duo Competition in Rome in 1991.

They have performed at concerts organised by the National Philharmonic, Composers’ Union and the Academy of Music. They have also participated in international festivals in Russia and Ukraine. They have played with the Lithuanian Chamber Orchestra, and in 1995 collaborated with it in recording a CD (Bach’s concertos for two pianos and orchestra). Touring Switzerland, Italy and Germany and neighbouring countries such as Latvia, Estonia, Poland and Russia, the Ibelhauptas have also been frequent guests at radio and television studios.

Their repertoire includes works for two pianos and for four hands from the Baroque to the present period as well as compositions that have rarely been performed. They often collaborate with contemporary composers and have inspired many new compositions for two pianos and for four hands.

In addition to giving concerts, they teach piano and piano duo at the Lithuanian Academy of Music. In 1999 they both were conferred the titles of associate professors.

In 1997 the Ibelhauptas Piano Duo was awarded the National Prize.Virgilijaus Noreikos balsas pasižymi unikaliu, nepaprasto grožio tembru, dainininko meistriškumas suteikia jam beribę atspalvių paletę. Artisto temperamentas, efektinga išvaizda, vokalinis artistiškumas, laisvas, pasitikimas elgesys scenoje - V.Noreikai tarsi neegzistuoja technikos dalykai. Jis žino atliekamos muzikos atsiradimo akstiną, kiekvienos frazės, dinaminio ir koloristinio niuanso prasmę. Jo dainavime nėra beprasmio garso, labai svarbus žodis.

V.Noreikos solinių koncertų skaičius viršija 600. Jie skambėjo ne tik Lietuvos, bet ir Maskvos, Sankt Peterburgo konservatorijų salėse, daugybėje buvusios SSSR miestų, JAV, Kanadoje, Australijoje, Vokietijoje ir kt. šalyse.

Daugiau kaip 40 metų V.Noreika dainavo Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro scenoje. Per šį laikotarpį parengtos pagrindinės tenoro partijos klasikinėse ir lietuvių operose.

1965-1966 m. dainininkas - pirmasis iš pokario Lietuvos - stažavo Milano teatre “La Scala”, kur parengė šešis vaidmenis. Vėliau šioje scenoje dainininkas pasirodė dar keletą kartų su ten gastroliavusia Maskvos didžiojo teatro trupe.

V.Noreika yra dainavęs Maskvos didžiajame teatre, Berlyno valstybinėje operoje, Paryžiaus “Grand Opera”, Buenos Airių teatre “Colon”, Čikagos lietuvių operoje (JAV), Stokholmo, Bukarešto, Belgrado, Budapešto, Varšuvos, Prahos, Bratislavos, Rygos, Talino, Kijevo, Minsko ir kt. scenose. Stokholme kartu su dirigentu G.Roždestvenskiu ir J.Nesterenka dainavo koncertinį N.Rimskio-Korsakovo operos “Mozartas ir Salieri” pastatymą - švedai abu solistus pavadino “geriausiais Sovietų Sąjungos, o gal ir pasaulio dainininkais”.

1976-1991 m. V.Noreika - Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro vadovas.

Lietuvos muzikos akademijos profesorius V.Noreika išugdė būrį puikių dainininkų Lietuvos ir Estijos muzikos akademijose (nuo 1997 m. jis - Estijos muzikos akademijos kviestinis profesorius, nuo 2000 m. - jos Dainavimo skyriaus vedėjas). Nuolat kviečiamas vesti meistriškumo kursų. Tarp žymiausių V.Noreikos mokinių - Lietuvoje scenos karjerą pradėjęs Sergejus Larinas, šiandien dainuojantis garsiausiose pasaulio scenose, Edgaras Montvydas-Prudkauskas, Liudas Norvaišas, Arvydas Markauskas, Audrius Rubežius, Mindaugas Žemaitis, Laimonas Pautienius, Ignas Misiūra, Dainius Puišys, Kęstutis Alčiauskis, Gediminas Tiškevičius, Mindaugas Zinkus, Vaidas Vyšniauskas.

V.Noreika kviečiamas į tarptautinių ir mūsų šalies solinio dainavimo konkursų žiuri. Tarp svarbiausių - J.Vytuolio (Latvija, 1996), S.Moniuszkos (Lenkija, 1997), M.Glinkos (Rusija, 1996), B.Grincevičiūtės (Lietuva, 1996, 2001) ir daugelis kitų.

V.Noreika yra įdainavęs plokštelių su Maskvos didžiojo teatro, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro, Lietuvos nacionaliniu simfoniniu, Lietuvos kameriniu ir kt. orkestrais.

 

Virgilius Noreika’s voice has a wonderful and unique timbre; moreover, his skills enable him to achieve a wealth of nuances of sound. He appears to experience no technical problems, he has a true artistic temperament, real vocal artistry, and a relaxed and confident manner on the stage. He always knows everything about the music being performed; he adds meaning to every phrase, and to every dynamic and colourful nuance. There is no sound without meaning in his singing, and every word is given its full importance.

The number of solo concerts Noreika has given exceeds 600. These have not been only in Lithuania, but also in the halls of conservatories in Moscow and St Petersburg, in cities of the former USSR, in the USA, Canada, and many other countries.

Noreika has sung at the Lithuanian National Opera and Ballet Theatre for more than 40 years. During this period, he has sung the leading tenor roles in classical and modern Lithuanian operas.

He was the first person from Lithuania after the war to go to study at La Scala in Milan (1965/66), where he prepared six roles in opera. He appeared several times later on the stage at La Scala with the Moscow Bolshoi Theatre.

Noreika has sung at the Bolshoi Theatre in Moscow, the Deutsche Staatsoper in Berlin, the Grand Opéra in Paris, the Colon Theatre in Buenos Aires, and the Lithuanian Opera in Chicago, and has appeared on stages in Stockholm, Bucharest, Belgrade, Budapest, Warsaw, Prague, Bratislava, Riga, Tallinn, Kiev and Minsk.

From 1976 to 1988, Noreika was the head of the Lithuanian National Opera and Ballet Theatre.

Professor Noreika has trained a number of brilliant singers at the academies of music in Lithuania and Estonia (he has been a guest lecturer at the Estonian Academy of Music since 1997, and took charge of the Solo Singing Department there in 2000). He also leads regular master classes. One of his most famous students is Sergei Larin, who, having begun his career in Lithuania, today sings on the most prestigious stages of the world.

Noreika has been a member of the panel of judges at many national and international competitions for singers, including the Vitols Competition (Latvia, 1996), the S.Moniuszko Competition (Poland, 1997), the B.Grincevičiūtė Competition (Lithuania, 1996 and 2001), and the Competition for Singers in Piarnu (Estonia, 2001).

Virgilijus Noreika has made a number of recordings with various orchestras, including the Moscow Bolshoi Theatre Orchestra, the Lithuanian National Symphony Orchestra, and the Lithuanian Chamber Orchestra.Dainiaus Pulausko sekstetas susibūrė prieš penkerius metus, tad 2001-ieji šiam kolektyvui - jubiliejiniai metai. Aktyvi, nuosekli veikla bei meistriškumas šešetukui pelnė deramą vietą Lietuvos džiazo olimpe bei tarptautinį pripažinimą.

Seksteto pagrindas - kiek anksčiau suburtas kvintetas, kuris 1996 m. sėkmingai pasirodė Birštono džiazo festivalyje. 1997 m. išleistas pirmasis seksteto CD “Penetration”. 1998-aisiais albume įgrotą programą šešetukas atliko Birštono, Kauno ir Klaipėdos džiazo festivaliuose. Tų pačių metų birželį jam teko garbė pradėti vieną iš penkių svarbiausių Vokietijoje rengiamų tarptautinių festivalių “Jazz Baltica”.

D.Pulausko sekstetas aktyviai dalyvauja visuose Lietuvoje vykstančiuose tarptautiniuose džiazo festivaliuose, taip pat panašiuose džiazo forumuose užsienyje - koncertuota Estijoje, Vokietijoje, Kinijoje, Baltarusijoje, Latvijoje, Indijoje, Rusijoje. Festivalyje-konkurse “Yesterday-Parnu ’99” (Estija) pelnytas Didysis prizas.

Sekstetas yra įrašęs 3 kompaktinius diskus: “Penetration”, “1999”, “Rudens siuita”.