ATSILIEPK DAINOJ. DIRIGUOJA PETRAS VAIČEKONIS (2 CD)

Bendraukime
 

ATSILIEPK DAINOJ. DIRIGUOJA PETRAS VAIČEKONIS (2 CD)

ATSILIEPK DAINOJ. DIRIGUOJA PETRAS VAIČEKONIS (2 CD)

Sudarytojas: Audronė Žigaitytė

Prekės kodas: LMSMBCD-115-116
Kaina: 20.00 €
Kiekis:
Atsiliepk dainoj Petras Vaičekonis

I CD

Moterų vokalinis ansamblis LYRA 
Radijo ir televizijos vyrų vokalinis oktetas
Meno vadovas Petras Vaičekonis

 1. Eduardas Balsys LOPŠINĖ, ž. Kosto Kubilinsko       3‘33
 2. Mikas Vaitkevičius PRISIMINIMŲ VALSAS, ž. Petro Gaulės          2‘48
 3. Rimvydas Racevičius ATSILIEPK DAINOJ, ž. Stasio Žlibino       2‘48
 4. Lietuvių liaudies daina, harmonizuota Petro Vaičekonio LELIUMAI, OI, KAS VAIKŠČIOJO     2‘34
 5. Algimantas Bražinskas KAI ATEIS PAVASARIS, ž. Vytauto Barausko 3‘08
 6. Suomių liaudies daina AUGO ROŽĖ KLONYJE, lietuviškas tekstas Arėjo Vitkausko 1‘ 45
 7. Vygandas Telksnys ARTOJĖLIAI, VYTURĖLIAI, ž. Jono Jakšto 2‘27
 8. Vladimir Šainskij BALTASIS BERŽAS, ž. Pavelo Ovsianikovo (vertė Arėjas Vitkauskas) 3‘29
 9. Danyel Gérard DRUGELIS, ž. Howard Barns, Ralph Bernet 2‘29
 10. Algimantas Bražinskas KAI VISUR TYLU, ž. Vytauto Barausko 3‘02
 11. Algimantas Raudonikis VAKARO ŠOKIS, ž. Stasio Žlibino 3‘02
 12. Algimantas Bražinskas BRANGIAUSIA ŽEMĖ, ž. Stasio Žlibino 2‘33

Atlieka moterų vokalinis ansamblis LYRA, meno vadovas Petras Vaičekonis

13. Algimantas Bražinskas O, PAKLAUSYK, ž. Vytauto Bložės 2’41   
14. Algimantas Raudonikis GIMTINEI, ž. Adolfo Guščino           3‘12
15. Lietuvių liaudies daina, harmonizuota Teodoro Brazio VAI, PER SODŽIŲ, PER ULYČIĄ 2‘29
16. Algimantas Raudonikis MOTINAI, ž. Stasio Žlibino 2‘15
17. Petras Vaičekonis TĖVIŠKĖS LIEPOS, ž. Arėjo Vitkausko 2‘12
18. Vokiečių liaudies daina TYKUSIS KLONIS, ž. Antano Saulyno 1‘56
19. Senovinė amerikiečių kaubojų daina MANO RANČA, ž. Petro Gaulės 4‘32
20. Algimantas Bražinskas VAIRUOTOJAI, ž. Vytauto Barausko 3‘21
21. Algimantas Raudonikis KAI TU ŠALIA, ž. Jono Lapašinsko  3‘41
22. Algimantas Bražinskas KAIP GREIT PRABĖGO VASARA, ž. Antano Drilingos 4‘26
23. Teisutis Makačinas RUDENIO MINTYS, ž. Stasio Žlibino  4‘51
24. Lionginas Abarius ŽIEMUŽĖS KELIAI, ž. Arėjo Vitkausko 2‘55
25. Hart Pease Danks DENGIA SMILKINIUS ŠARMA, ž. Arėjo Vitkausko 2‘59
26. Eduardas Balsys JŪREIVIŲ UŽSTALĖS DAINA iš kino filmo „Žydrasis horizontas“, ž. Vytauto Bložės 1‘32

Atlieka Radijo ir televizijos vyrų vokalinis oktetas, meno vadovas Petras Vaičekonis

Solistai Virgilijus Noreika  (tenoras) – 1, Vaclovas Daunoras (bosas) – 19, Algirdas Janutas (tenoras) – 22, Rimantas Siparis (bosas) – 26, Juozas Vernickas (tenoras) – 13, Vytautas Minkevičius (baritonas) – 16, 22, Elena Sederavičiūtė (mecosopranas) – 8
Dalyvauja Radijo ir televizijos instrumentinis trio (Povilas Jaraminas, fortepijonas, Zigmas Žukas, kontrabosas, Jonas Mašanauskas, mušamieji) – 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 21, 23, 24, 25
Jaroslavas Cechanovičius, gitara – 16
Radijo ir televizijos instrumentinis ansamblis (Algirdas Ločeris (akordeonas ir itališkas bajanas), Zigmas Žukas (kontrabosas), Jonas Mašanauskas (mušamieji)) – 5, 20
Radijo ir televizijos lengvosios muzikos orkestras (meno vadovai: Aloyzas Končius, Jaroslavas Cechanovičius) – 1, 17, 22, 26
Aranžuočių autorius Petras Vaičekonis – 6, 8, 9, 10, 18, 19, 22, 25

II CD

Radijo ir televizijos valstybinis choras, dirigentas Petras Vaičekonis
Moterų choras AIDAS, meno vadovas ir dirigentas Petras Vaičekonis

1.  Konradas Kaveckas VILNIUJ ŽYDI LIEPOS, ž. Eugenijaus Matuzevičiaus 3‘09
2.  Lionginas Abarius UŽ RASEINIŲ, ANT DUBYSOS, ž. Maironio 3‘18
3. Viktoras Budrevičius KAIP SURASTI LIETUVĄ, ž. Juozo Nekrošiaus 1‘48
4. Stasys Šimkus EŽERĖLIS, ž. Fausto Kiršos 1’44
5. Lietuvių liaudies daina, harmonizuota Antano Budriūno ANT KALNO MALŪNĖLIS 1‘53
6.  Lietuvių liaudies daina, harmonizuota Stasio Šimkaus MOTINĖLE SENGALVĖLE 2‘25
7.  lietuvių liaudies daina, harmonizuota Stasio Šimkaus OŽELIS 1‘36
8.  Jurgis Juozapaitis ŠEŠUPĖ, ž. Sigitos Gedos (atlieka moterų grupė) 2‘39
9.  Vytautas Paltanavičius GIMTIEJI TOLIAI, ž. Jono Strielkūno (atlieka vyrų grupė) 2‘17
10. Jurgis Juozapaitis ŽYDROJI GĖLELĖ, ž. Sigito Gedos (atlieka moterų grupė) 1‘29
11. Lietuvių liaudies daina, harmonizuota Antano Račiūno UŽ NEMYLIMO BERNELIO 2‘42
12. lietuvių liaudies daina, harmonizuota Antano Belazaro SUSIVIJO DOBILAI 1‘11
13. Feliksas Bajoras ANDANTINO, ž. Marcelijaus Martinaičio  2‘16
14. lietuvių liaudies daina, harmonizuota Felikso Bajoro OI, LUNKELA 2‘04
15. Stasys Šimkus NAKTIES TYLUMOJ, ž. Liudas Gira 4‘12
16. Karol Prosnak LAKŠTINGALA IR ROŽĖ 2‘26
17. Mihkel Lüdig MIŠKO EŽERAS, ž. Karl Eduard Sööt 2‘33
18. Emīls Dārziņš SVAJONIŲ TOLYJE, ž. Aspazijos 2‘56
19. Aleksandr Grečaninov APLINKUI PRARAJOS UOLĖTOS, ž. Aleksejaus Tolstojaus (liet. k. Juozo Puteikio) 4‘09
20. César Cui VISUR TYLU, ž. Daniilo Rathauso (liet. k. Juozo Puteikio) 2‘57
21. Karol Prosnak JŪRA, ž. Kristinos Chrustelskos (liet. k. S. Račiūno) 4‘34
22. Sergej Tanejev VAKARAS, ž. Jakovo Polonskio (liet. k. Vytauto Bložės) 3‘17
23. Aleksandr Grečaninov SKLIAUTUOSE UGNINIUOSE, ž. Ivano Surikovo (liet. k. Juozo Puteikio) 1‘45
24. Sergej Tanejev SERENADA, ž. Vytauto Bložės 1‘49
25. César Cui MELSVOS GĖLĖS LAUKŲ (RUGIAGĖLĖS LAUKUOS), ž. Fiodoro Sologubo (liet. k. – Arėjo Vitkausko) 2‘13
26. Felix Mendelssohn Bartholdy PAVASARIUI ARTĖJANT, ž. Stasio Ylos 2‘45
27. Deni Deže SERENADA, ž. V. Ogos (liet. k. Arėjo Vitkausko) 2‘36
28. Italų liaudies daina, harmonizuota M. Roček SICILIETIŠKA TARANTELA, ž. Arėjo Vitkausko 1‘55

Atlieka Radijo ir televizijos valstybinis choras, diriguoja Petras Vaičekonis

29. Lietuvių liaudies daina, harmonizuota Stasio Šimkaus ŪŽIA GIRELĖ  2‘59
30. Leonas Povilaitis KERMOŠIUS, ž. Vytauto Barausko  1‘48
31. Lietuvių liaudies daina, harmonizuota Kristinos Vasiliauskaitės VĖJAS LAPĄ NUKRĖTĖ 1‘14
32. Camille Saint-Saëns CHORAS „PAVASARĮ SKINAM ŽIEDUS“ iš operos „Samsonas ir Dalila“, ž. Ferdinando Lemaire 1‘36

Atlieka moterų choras AIDAS, meno vadovas ir dirigentas Petras Vaičekonis

Dalyvauja Eduardas Kaniauskas (fortepijonas) – 32
Radijo ir televizijos lengvosios muzikos orkestras (meno vadovai: Aloyzas Končius, Jaroslavas Cechanovičius) – 1, 2

Įrašai iš Lietuvos radijo garso archyvo

Petras Vaičekonis (g. 1935) – meno vadovas, choro dirigentas, pedagogas, nusipelnęs meno veikėjas, ilgametis Lietuvos radijo ir televizijos (LRT) kultūros darbuotojas – yra palikęs ženklų įnašą formuojant ir populiarinant chorinės muzikos kultūrą XX a. 7–10 dešimtmečiuose.

Dar studijuodamas Vilniaus valstybinėje konservatorijoje (dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademija) choro dirigavimo klasėje, vadovavo saviveiklos meno kolektyvams, buvo vienas iš LRT vyrų okteto dainininkų. Vėliau P. Vaičekonio kūrybinė veikla augo ir plėtojosi įvairiose muzikos srityse. 1968–1976 m. jis dirbo Lietuvos valstybinio operos ir baleto teatro chormeisteriu, parengė daugelio klasikinių operų chorus. Dirbdamas teatre, ne kartą stažavosi Maskvos kultūros darbuotojų institute.

1967–1989 m. pagrindine P. Vaičekonio darboviete tapo LRT, kur vadovavo vyrų vokaliniam oktetui, dirbo choro dirigentu, vėliau – meno vadovu LRT valstybiniame chore, ėjo vyriausiojo redaktoriaus pareigas Fondinių įrašų ir meninių kolektyvų redakcijoje. 

Be to, jis vadovavo įvairiems muzikiniams kolektyvams: Vilniaus miesto moterų chorui „Aidas“, mišriam chorui „Tauras“, įkūrė Respublikinį profsąjungų rūmų moterų vokalinį ansamblį „Lyra“ ir jam vadovavo. Nuo 1994 m. – Vilniaus bažnytinio vyrų choro „Skliautai“, vėliau šv. Kazimiero bažnyčios mišraus choro „Ave verum“ vadovas ir dirigentas. P. Vaičekonis buvo respublikinių dainų švenčių konsultantas, chorų konkursų žiuri pirmininkas ir narys.

1990–2001 m. dėstė chorinį dirigavimą Lietuvos muzikos ir teatro akademijos vargonų katedros studentams.

Turiningą P. Vaičekonio kūrybinės veiklos kelią ženklino per 500 įrašų. Šiandien LRT garso archyve yra išlikę tik jų dalis (per 200). Išskirtini keli kolektyvai, su kuriais jam teko dirbti, koncertuoti bei parengti gausybę įrašų. Vienas jų – LRT vyrų vokalinis oktetas, 1959 m. įkurtas žinomo chorvedžio ir kompozitoriaus Zigmo Venckaus. Pradėjęs dainuoti, vėliau – 1967 m. P. Vaičekonis tapo kolektyvo meno vadovu. Tai vienas ryškiausių kamerinių vokalinių ansamblių pokarinėje Lietuvoje, paskatinusių lietuvių kompozitorius kurti lietuviškas lengvosios muzikos žanro dainas. Oktete dainavo ne vienas žinomas Lietuvos vokalistas  – Vaclovas Daunoras, Algirdas Janutas, Vytautas Juozapaitis, Jonas Girijotas ir kt. Šio kolektyvo pavyzdžiu susibūrė ir daugiau vokalinių ansamblių, kuriuos vienijo vėliau įsteigtas konkursas „Sidabriniai balsai“. Oktetas koncertavo Lietuvos ir užsienio scenose. Jo išleistos plokštelės garso įrašai skambėjo ne tik per Lietuvos, bet ir per Čikagos lietuvių radiją. LRT studijoje oktetas įrašė apie 300 kūrinių, sukūrė muzikinį filmą „Mes turistai“, kurio pagrindiniai veikėjai – 8 vyrų okteto dalyviai ir jų skambanti daina!

P. Vaičekonio įkurtas moterų vokalinis ansamblisLyra“ buvo daugkartinis konkurso „Sidabriniai balsai“ laureatas, o 1967 ir 1976 m. pripažintas geriausiu respublikos vokaliniu ansambliu. Kolektyvas buvo dažnas svečias televizijos ir radijo laidose, yra koncertavęs daugelyje Lietuvos miestų, 1977 m. buvo išvykęs koncertuoti Suomijoje. Kartu su Virgilijumi Noreika, Nijole Ambrazaityte, LRT vyrų vokaliniu oktetu ir LRT lengvosios muzikos orkestru yra įrašęs kompozitoriaus Eduardo Balsio autorinę plokštelę.

LRT valstybinis choras, įkurtas 1963 m., vadovaujamas žinomo chorvedžio ir kompozitoriaus Liongino Abariaus, buvo vienas svarbiausių profesionalių choro kolektyvų tuometinėje Lietuvos muzikinėje aplinkoje. 1976–1984 m. P. Vaičekonis šiame kolektyve dirbo dirigentu, 1988–1989 m. – meno vadovu ir vyr. dirigentu. Iš daugiau nei 150 P. Vaičekonio parengtų įrašams ir koncertams lietuvių ir užsienio kompozitorių dainų, klasikinių kūrinių, išskirtini Ludwigo van Beethoveno Devintosios simfonijos finalas, Johanneso Brahmso „Vokiškasis requiem“, Giuseppeʼs Verdi „Requiem“ bei Vinco Kudirkos „Tautiška giesmė“, kuri atgimstančioje Lietuvoje pirmą kartą buvo transliuota per Lietuvos radiją ir įvairių iškilmių metu.

Dar 1958 m. dirigento Juozo Vanago įkurtam moterų chorui „Aidas“ P. Vaičekonis vadovavo 1986–1995 metais. Tai buvo sudėtingi ir reikšmingi Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metai. Nors nebuvo lengva, choras intensyviai dirbo – koncertavo, rengė vaizdo ir garso įrašus, dalyvavo dviejose Dainų šventėse, parengė 30 ir 35 metų jubiliejinius koncertus.   

 

 

 

Perkamiausios prekės
2023 MUZIKOS BARAI - leidinio prenumerata
2023 MUZIKOS BARAI - leidinio prenumerata
30.00 €
Giuseppe Verdi. TRAVIATA (seansas)
Giuseppe Verdi
Medijų opera, spektaklis
300.00 €